Δίωξη στον Παπαϊωάννου! - LAMIARA GATE 3

Breaking

Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2019

Δίωξη στον Παπαϊωάννου!

Πριν από λίγα λεπτά, ο αναπληρωτής υπεύθυνος δίωξης ποδοσφαιρικών αδικημάτων άσκησε πειθαρχική δίωξη στον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ ΠΑΣ Λαμία, Πανουργιά Παπαϊωάννου.

Διαβάστε τι αναφέρει η ανακοίνωση:

Από τον αναπληρωτή υπεύθυνο άσκησης δίωξης ποδοσφαιρικών αδικημάτων, ασκήθηκαν οι εξής πειθαρχικές διώξεις.

Σε βάρος του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ Λαμία ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ για πράξεις που προβλέπονται και τιμωρούνται από τις διατάξεις των άρθρων 20Α παρ.1, 2, 3α, 25 παρ. 1 Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ.

Σε βάρος του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ Λάρισα Α.ΚΟΥΓΙΑ για πράξεις που προβλέπονται και τιμωρούνται από τις διατάξεις των άρθρων 20Α παρ.1, 2 και 3γ, δ, 25 παρ. 1 Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ.


Άρθρο 20 / Βία

1. Οποιοσδήποτε εμπίπτει στον παρόντα κώδικα χρησιμοποιεί βία ή προσπαθεί να
επηρεάσει έναν αξιωματούχο αγώνα ή ομάδα για να προβεί σε ορισμένες ενέργειες ή να
τον παρεμποδίσει εν γένει με οποιονδήποτε τρόπο από το να ενεργήσει ελεύθερα στο
πλαίσιο των καθηκόντων του, θα τιμωρείται με χρηματική ποινή εξήντα χιλιάδων ευρώ
(60.000) τουλάχιστον, και αγωνιστικό αποκλεισμό ή απαγόρευση εισόδου στον
αγωνιστικό χώρο πέντε (5), τουλάχιστον, ετών.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία ασκηθεί βία, υπό μορφή σωματικής βλάβης ή τρομοκρατικής ενέργειας κατά διαιτητών ή μελών Δ.Σ. Π.Α.Ε. ή μετόχων εκτός γηπέδου και διαπιστωθεί η συμμετοχή μέλους Δ.Σ. Π.Α.Ε. ή μετόχου ή εντεταλμένου οργάνου με τη μορφή ηθικού ή φυσικού αυτουργού, το φυσικό πρόσωπο τιμωρείται με ισόβια απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα.

3. Ιδιαίτερα σοβαρή και επιβαρυντική περίπτωση θεωρείται ο τραυματισμός διαιτητών,
βοηθών διαιτητών, παρατηρητών, βοηθών παρατηρητών και ιατρών αγώνων εντός του
γηπέδου από αξιωματούχους ομάδων, ποδοσφαιριστές ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο με
εντεταλμένη από την ομάδα υπηρεσία στον χώρο αυτό.

Άρθρο 25 / Υπεύθυνος άσκησης δίωξης ποδοσφαιρικών αδικημάτων.

1. Στην Ε.Π.Ο. λειτουργεί υπηρεσία άσκησης πειθαρχικής δίωξης ποδοσφαιρικών
αδικημάτων. Ο υπεύθυνος άσκησης πειθαρχικής δίωξης είναι αρμόδιος: Να ασκεί δίωξη για
παράβαση διατάξεων του Καταστατικού ή των Κανονισμών της Ε.Π.Ο. και να παραπέμπει
τους παραβάτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα στις αρμόδιες επιτροπές (της κατά
περίπτωση διοργανώτριας ή της Ε.Π.Ο.) για πειθαρχικά αδικήματα, που δεν αναφέρονται
σε φύλλο αγώνα και περιήλθαν στην γνώση του, από :

i)παραπομπή από την Ε.Ε. της Ε.Π.Ο.,
ii) παραπομπή από επιτροπές ή υπηρεσίες της κατά περίπτωση διοργανώτριας αρχής
ή της Ε.Π.Ο.,
iii) γνώση του για γεγονότα ή δηλώσεις που καλύπτονται από τα Μ.Μ.Ε.,
iv) στοιχειοθετημένες επώνυμες καταγγελίες.

Η εξουσία άσκησης δίωξης με βάση το οπτικό υλικό (ήτοι εκτός Φ.Α.) δεν ανήκει στις
πειθαρχικές Επιτροπές αλλά μόνο στον Υπεύθυνο άσκησης δίωξης ποδοσφαιρικών
αδικημάτων.

Πηγή:lamiasports