Δρομολογείται η επέκταση του στεγάστρου στο ΔΑΚ, προϋπολογισμού 619.600€ - LAMIARA GATE 3

Breaking

Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019

Δρομολογείται η επέκταση του στεγάστρου στο ΔΑΚ, προϋπολογισμού 619.600€

 


Την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019, στις 12.00 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η δημόσια ανοιχτή συνεδρίαση της  Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος στην οδό Αινιάνων 6. Προς συζήτηση η δημοπράτηση της επέκτασης του στεγάστρου του ΔΑΚ Λαμίας.


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο :
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Θέμα 2ο :
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


Θέμα 3ο :
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜOY 619.600,00 € ΜΕ Φ.Π.Α.


Θέμα 4ο :
ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 1ΟΥ &  2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ  ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 119.988,60 € (ΜΕ ΦΠΑ 24%)


Θέμα 5ο :
ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 77690 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ Τ.Κ. ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ»


Θέμα 6ο :
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –  ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 2.045.470,95€ ΜΕ ΦΠΑ 24% ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.045.470,95€ ΜΕ ΦΠΑ 24%


Θέμα 7ο :
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΛΑΜΙΑΣ


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής είναι ο Ιωάννης Ρούλιας

Τα Τακτικά Μέλη  της Οικονομικής Επιτροπής είναι οι:
 
ΜΑΡΙΑ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΓΚΑΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΤΣΙΤΣΙΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ