Βγήκε ο διαγωνισμός για το στέγαστρο του ΔΑΚ! - LAMIARA GATE 3

Breaking

Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2019

Βγήκε ο διαγωνισμός για το στέγαστρο του ΔΑΚ!


Ξεκίνησε ο διαγωνισμός για το έργο της επέκτασης του μεταλλικού στεγάστρου στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Λαμίας, συνολικού προϋπολογισμού 619.000 ευρώ.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους μέχρι και την Πέμπτη 21/03/2019. Ώρα λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 23:00 μ. μ.

Τμήμα IΙ : Αντικείμενο/Εύρος της σύμβασης

II.1) Τίτλος:“ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ”

II.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 45000000-7

II.3) Είδος σύμβασης: Έργα

II.4) Σύντομη περιγραφή:Το έργο αφορά στην κατασκευή επέκτασης του μεταλλικού στεγάστρου σε μέρος των κερκίδων του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Λαμίας.

II.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία:
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 499.193,55 Νόμισμα: ΕΥΡΩ

II.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα:
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα

II.7) Τόπος εκτέλεσης:Κωδικός NUTS: EL644 ΦθιώτιδαΚύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: ΔήμοςΛαμιέων

2.prokiryxi_symvasis (1)

πηγή:lamiasports